Köp- och leveransvillkor samt nya GDPR och integritetspolicy
Köpevillkor


Betalning sker med:

Bankgiro Direkt / förskottsbetalning Bankgiro 5309-8570,RCV lämnar då 2 % kassarabatt på den totala ordersumman, som kunden själv räknar av vid inbetalningen.
Går även använda Swish nr 123 418 217 6 uppge ordernummer

Inbetalning från utlandet
SWIFT: SWEDSESS
IBAN. SE1880000842029035439018


Faktura. Faktura avg tillkommer 30:-
Kunderna väljer själva i kassan vilket betalningsätt dom vill välja Förskott eller faktura.

RCV:s kundkonto i samarbeta med Wasa Kredit,med räntefria avbetalningar upp till 12 månader.
Vid val av RCV konto kontakta oss å ordnar vi detta
Alternativt med med förmånlig ränta upp till 60 månader.

Faktura order prövas alltid mot kreditansökan.
F.r.o.m. 2011-01-01 skickas det ut en kopia på omfrågan efter genomförd kreditupplysning till följande bolagsformer: enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag,samt privatpersoner

RCV Energi Teknik förbehåller sig rätten att göra kreditbedömningen av kunden samt besluta om Förskottsinbetalning/ Delbetalning av fakturabeloppet.

Faktura skickas när varorna är sända, och redovisar alltid moms.
Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.
Alla varor förblir RCV Energi/teknik:s egendom tills dess full betalning erlagts
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med f.n 50 kr som är tillåtet enlig lag, samt dröjsmålsränta tillkommer med 24 % + gällande referensränta

Betalning sker till Bg 5309-8570

Om nu betalning uteblir går den omg. vidare till inkasso, samt deras merkostnad tillkommer

IP loggning görs,och alla Ev falskbeställningar polisanmäls.

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när RCV Energi/Teknik bekräftat beställningen genom en E-Postad orderbekräftelse. Orderbekräftels genereras automatiskt av RCV Energi/Tekniks databas utan manuell översyn.
Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand

Häva en order
Det är RCV Energi Teknik som själva beslutar om rätten till hävande av lagd befintlig order kan utnyttjas.

Pris
I priserna ingår moms med 25 %.Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som RCV Energi/Teknik inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms vi kontaktar då köparen

Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser eller produktbeskrivningar.

Vi reserverar oss även för felaktiga produktbeskrivningar, och förbehåller oss rätten att avbryta köp vid dessa tillfällen.

Minsta ordersumma är: 200:-

Fraktkostnader
Frakt tillkommer med en kostnad av 150:- Sek.
Vid köp över 1500:- Sek är det fraktfritt. /

Fraktfritt gäller endast inom Sverige)
Undantag Fraktkostnad
På Navitas Vp, samtRadonbrunn RAB 400 B tillkommer den faktiska Fraktkostnaden.

Luftvärmepumpar, där den faktiska fraktkostanden debiteras kunden,om inte annan är överenskommit

Varor
Varor kan ej avhämtas hos RCV annat än efter övernskommelse.
Outlöst sänding som återgår, faktureras kunden frakterna fram och retur samt eventuella hanteringskostnader minst 300:-

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till returadressen i perfekt och oskadat skick.

Leveranser - Leveranstid
Normal leveranstid är ca 2-5 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. Ventilationsaggregat levereras normal inom 1 vecka,leverans orderbekräftelse sänds via E-post.

Värmepumpar samt Ackumulatortankar kan med rådande efterfrågan vara längre därför ges även där orderbekräftelse via E-post

SKADAT GODS VIKTIGT ATT VETA

När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet.
Om godset är skadat när fraktaren lämnar ut det.
Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först chauffören gör en anmärkning på kvittensdelen.
Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.
Spara alltid den bekräftelse / påskriven följesedel du får på att ditt gods var skadat.
Om detta inte görs utgår ingen betalning för skadan


Hör av er direkt till oss på RCV Energi/Teknik

Försenad leverans
Ersättning utgår inte från RCV Energi/Teknik vid försenad leverans, eller dylikt. Ej eller kan annat ersättningsanspråk göras på företaget som anledning av en försenad leverans.

Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övrig artiklar kan vi i vissa fall dela din order/ beställning.

Som Kund behöver du aldrig betala mer än den överenskommna ursprugna fraktpriset

Återbetalning
Ev. Återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto
Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur

Konsumentköplagen/Garanti

RCV Energi/Teknik säljer alla produkter med minst 1 års garanti.

Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. När det gäller t ex handhavande fel eller felinställd produkt debiterar våra vi dig undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall de / vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv.

Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.

Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs. oanvänd och ej förstörd eller skadad.

Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. RCV Energi/Teknik tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen.

Du som kund står för returfrakten, samt eventuella hanteringsavgifter tillämpade av tillverkaren vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar

Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till Returadressen i perfekt och oskadat skick.

Ångerrätt gäller ej företag.

Ångerrätt och/eller hävanderätt av order gäller ej beställlda tillverkade produkter, om dennes påbörjat tillverkning

Fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätten / retur tillkommer kunden även ev hanteringskostnad som ev tas ut av leverantören tillkommer kunden.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagens 10 § gäller inte Ångerrätt företag.

Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp följ instruktionen enligt nedan:

Meddela till RCV Energi/Teknik om varorna som du vill returnera inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen.

Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget.

Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig.

Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska gå med i returen. RCV Energi/Teknik förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna.

RCV Energi/Teknik kommer ej lösa ut mot postförskott.

Reservdelar kan inte återlämnas

Ovan ångerrätt och öppet köp gäller inte offererade avtal mellan parterna.

Återtagagandeförbehåll regleras bland annat i 54 § 4 st. Köplagen (1990:931)
vilket ger att Alla varor förblir RCV Energi Teknik:s egendom tills full betalning erlagts.

GDPR och integritetspolicy

RCV-Ventguide / RCV-Energi/teknik  värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi aldrig skulle sälja dina personuppgifter till något annat företag.
Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.
Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organistion gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.
Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
För att fullgöra köpeavtalet Garantier samt följa bokföringslagen och hantera din beställning när du handlar hos oss RCV-Ventguide så samlar vi in följande uppgifter:

Namn
Personnummer
Leveransadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering av beställning)
 
Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra er beställning:
Leverans
Avisering
Orderhistorik
Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning
Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation
Samt att följa bokföringslagen.

De uppgifter personuppgifter som registrerats hos RCV-Ventguide att den inte föras vidare till annan part annat än vid eventuell betalningstvist eller om svensk lag kräver det.
Laglig grund: fullgörande av köpeavtalet. Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från RCV-Ventguide / RCV-Energi Teknik

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in.
RCV-Energi Teknik
Floravägen 22.
84132 Ånge
Mobil. 070-526 49 32
E-post:rcv@telia.com